Historik

1983 introducerades Modern Amerikansk Square Dance i Östersund. Sedan dess har föreningen genomgått flera faser och många dansare, medlemmar inkl instruktörer och callers har genom föreningen provat denna roliga och hjärnutmanande dansform. 

The  Great Lake Dancers bildades den 20 februari 1984, av 16 personer (varav tre under 12 år) och är en bland de 25 första föreningarna i landet som registrerades i det nybildade förbundet: The Swedish Associations of American Square Dance Clubs  SAASDC.

Själva square-dansandet startade hösten 1983 som en ”prova-på” aktivitet i Brunflo Folkdansgille där Hélène Armfelt-Hansell och Sven Nilsson var medlemmar. Hélène hade redan på 70-talet dansat SQ dans i USA och fick sedan möjlighet att delta i en av de första instruktörskurserna i Sverige med Peter Myhr som ledare (se vidare SAASDC's historia).  Full av inspiration fick hon danskompisarna i Brunflogillet att prova på denna för Sverige annorlunda dansform - Square dance. Det var lika roligt som utlovats trots strul med kassettband och handskrivna instruktioner på engelska. Efter en termins försöksdans beslutades de våghalsiga dansarna att bildad Jämtlands första Square dansförening. Sedan dess har föreningen erbjudit minst två kurser om året. Ort och lokal har varierat under åren utifrån tillgång, behov och önskemål, bl a har vi dansat i Brunflo, Frösön och Östersund. Kurser har även genomförts i Gällö och Hammarstrand.  

Medlemsantalet har sen starten varierat mellan 16 och 120 mer eller mindre aktiva personer. 

Under de första åren anordnade föreningen ofta festivaler, och andra gemensamma aktiviteter, men med åren har antalet festivaler blivit mer sällsynt. Till vår stora glädje har dock squaredansare från när och fjärran hittat till Folkets Hus i Östersund och The Swedish National Square Dance Convention både år 2003 och 2009!  

Flera callers / instruktörer har ansvarat för utlärning i de olika kurserna. Bland dessa kan nämnas Hélène A-H, Anders Hermansson, Anders Berg, Sven Olofsson, Kjell Österhof, Kalle Åberg, Jon Hansell Nilsson samt vår nuvarande klubbcaller Sven Nilsson som varit aktiv sen 1984. Fr o m hösten 2015 finns Jon åter i Östersund och delar callerskapet med Sven.   Convention i Östersund 2009