Styrelse och övriga kontaktpersoner, valda på Årsmötet 15 mars 2018

Ordförande  Hélène Armfelt-Hansell

mobil:        073 - 800 34 55

e-post:       helene.ah(a)hotmail.com

Kassör       Irené Bergström

Lokalansvarig & medlemsregister 

mobil:      070 - 563 39 36

e-post:     i_m_bergstrom(a)yahoo.se


Ledamot Jerker Forsgren

telefon:  070 -524 39 39

e-post:   jerker.forsgren(a)comhem.se


Ledamot  Elisabeth Lundkvist

telefon:   076 - 811 47 72

e-post:   elisa.lundkvist(a)gmail.com


Ledamot  Gunilla Thorbjörnsdotter

telefon:   070 - 603 30 74

e-post:    gunillathorbjornsdotter(a)hotmail.com


Suppleant  Lennart Jahrulf

telefon:    063 - 211 67

Suppleant  Solveig Berglind

telefon:     070 - 184 99 14

Revisorer  Erik Vikander, Dennis Öhgren


Valberedning  Gunvor Lanner, (sammankallande), Thomas Dhalin


Clubb-Caller:

Sven Nilsson,  telefon:  070 - 512 85 96

Jon Hansell Nilssontelefon:  070 - 315 71 77