Länkar 

ORGANISATIONER

SAASDC                 

SACT

Buffalo Squares (nationell ungdomsklubb)

SE, LÄR och REPETERA

Open Squares

Square Dance Lessons Online

Taminations (ett annat sätt att studera callen på)