Länkar 

  ORGANISATIONER

  SAASDC                 

  SACT

  Buffalo Squares (Square dansarnas nationella Ungdomsklubb)

  SE, LÄR och REPETERA

  Open Squares

  Square Dance Lessons Online

  Taminations (ett annat sätt att studera callen på)